Wojna! – wykrzyknęła Izabela. Henryk zerwał się z krzesła i przypadł do okna. Na ulicy zbierał...