Okręt powoli wpływał do portu. Zgromadzona na nabrzeżu gawiedź przypatrywała mu się uważnie i prześcigała się...